Kredyty

Dodano: 2012-07-17

Jakie dokumenty będą potrzebne by wziąć kredyt na zakup mieszkania?

Decyzja o zakupie własnego mieszkania to pierwszy krok na drodze do przeprowadzki we własne progi wymarzonego domu. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednio dużą kwotą, aby sfinalizować własne M, rozglądamy się za dobrym kredytem hipotecznym. Wybór banku to jeden z kolejnych etapów poprzedzających wizytę w banku i żmudny proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia kredytu. My postanowiliśmy nieco ułatwić Wam papierkową robotę. Sporządziliśmy zestaw niezbędnych dokumentów, o które bank poprosi Was na spotkaniu.

W przypadku kredytu hipotecznego duże znaczenie ma rodzaj kupowanej nieruchomości. Kupić możemy bowiem nieruchomość z rynku wtórnego, czyli w dużym uproszczeniu mieszkanie używane, bądź z rynku pierwotnego. Ponadto każdy bank posiada własny zestaw dokumentów, które będą potrzebne do złożenia wniosku kredytowego. Niemniej portal Nieruchome.net stworzył dla Was standardowy zestaw dokumentów, które okażą się niezbędne w każdym banku.

Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające naszą tożsamość jako kredytobiorcy to niezbędne minimum. Na spotkaniu w banku należy się wylegitymować przed pracownikiem placówki bankowej dwoma dokumentami potwierdzającymi naszą tożsamość. Standardowo będzie to dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowców karta stałego pobytu. Drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość może być:

 • prawo jazdy,
 • paszport,
 • legitymacja emeryta/rencisty,
 • legitymacja ubezpieczeniowa.

Jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim i podpisaliśmy intercyzę, wówczas bank może dodatkowo prosić o dostarczenie aktu notarialnego, który będzie potwierdzał rozdzielność majątkową. Osoby będące w separacji lub po rozwodzie będą musiały okazać dokument potwierdzający faktyczny stan rzeczy, czyli prawomocny wyrok sądu.

Dokumenty potwierdzające dochody

Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez nas dochodów będą potrzebne bankowi do ustalenia naszej zdolności kredytowej. W tym przypadku katalog potrzebnych dokumentów podzieliliśmy ze względu na formę uzyskiwania dochodów.

 1. Umowa o pracę – najczęściej spotykana forma uzyskiwanych dochodów przez potencjalnego kredytobiorcę. W zależności od banku może być potrzebne:

  • Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości uzyskiwanych dochodów za okres 3 lub 6 miesięcy wstecz. Część banków wymaga od swoich klientów kserokopii umowy o pracę.
 2. Umowy cywilno-prawne – część kredytobiorców pracuje na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej formy kontraktu. Wówczas bank może zażądać od nas:

  • Ksera aktualnych umów z pracodawcą lub zleceniodawcą, które potwierdzają wysokość uzyskiwanych dochodów oraz czas trwania umowy.
  • PIT za poprzedni rok - czasami bank może dodatkowo zażądać przedstawienia zeznania rocznego PIT, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Urząd Skarbowy.
 3. Własna działalność gospodarcza – w sytuacji, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą koniecznie należy dostarczyć do banku:

  • decyzje o nadaniu numeru REGON,
  • decyzje o nadaniu NIP,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami,
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
  • zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy,
  • dokumenty księgowe z firmy – w tym przypadku w zależności od formy opodatkowania, bank może zażądać:
   • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zasady ogólne),
   • oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów (ryczałt),
   • aktualnej decyzji z US o wysokości podatku dochodowego (karta podatkowa).

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Czas przejść do dokumentów związanych już stricte z samą nieruchomością. Wspomniany wcześniej zakup nieruchomości może nastąpić na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Zakup na rynku wtórnym wiąże się z następującym rodzajem dokumentów:

 • umowa przedwstępna sprzedaży,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, (jeżeli kupujemy mieszkanie będące własnością spółdzielni) o braku obciążeń finansowych na danym mieszkaniu lub lokalu oraz o prowadzeniu księgi wieczystej dla całej nieruchomości, której kupowane mieszkanie jest częścią.

Zakup na rynku pierwotnym najczęściej dotyczy nowego mieszkania od dewelopera. Wówczas bank może zażyczyć sobie od nas:

 • kompletu dokumentów o samym deweloperze (zazwyczaj firma deweloperska sama przygotowuje zestaw potrzebnych dokumentów, do których można zaliczyć m. in.: KRS, REGON, NIP, pełnomocnictwa),
 • umowę przedwstępną z deweloperem,
 • pozwolenia na budowę,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestracji gruntów,
 • oświadczenie dewelopera o postępie prac budowlanych bądź w przypadku mieszkania ukończonego - potwierdzenia od właściwego urzędu o przyjęciu lokalu do użytkowania.


Pozostałe artykuły w dziale Kredyty
Schowek (0)
Brak ogłoszeń w schowku