Kredyty

Dodano: 2012-07-17

Podstawowe zabezpieczenie kredytowe

Kredyt hipoteczny, jak z pewnością większość czytelników się domyśla zabezpieczony jest hipoteką. Hipoteka to jednak nie jedyne rozwiązanie, jakie stosują banki w celu zwiększenia pewności spłacania kredytów hipotecznych. Okazuje się, iż banki komercyjne wypracowały dość pokaźny arsenał zabezpieczeń spłaty kredytów. O ile rozwój narzędzi zabezpieczających spłaty kredytu w sektorze bankowym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nas cieszy, o tyle fakt, iż wszystkie koszty zabezpieczeń ponosi kredytobiorca już niekoniecznie.

Tym krótkim wstępem przechodzimy do charakterystyki zabezpieczeń kredytowych. Naszą podróż po mapie zabezpieczeń zaczniemy od podstawowego, jakim jest hipoteka. Hipoteka to swoisty zapis w księdze wieczystej nieruchomości, która stanowi o tym, iż na nieruchomości zabezpieczona jest określona wierzytelność. W przypadku banku to dług kredytowy.

Posiadając hipotekę bank ma prawo dochodzić swoich wierzytelności z nieruchomości w pierwszeństwie przed innymi wierzycielami bez względu na to czyją aktualnie własnością jest nieruchomość. Innymi słowy, jeżeli Kowalski zakupił dom jednorodzinny i sfinansował go kredytem hipotecznym zabezpieczonym na tym domu, wówczas nawet, jeśli sprzeda dom Nowakowi, a kredyt nie zostanie spłacony, bank ma prawo zająć nieruchomość, mimo iż zmieni się właściciel. Mało tego nawet, jeśli i Pan Nowak i Pan Kowalski mają długi wobec innych firm, lub nawet fiskusa to pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności (długu, niespłaconego kredytu) z nieruchomości ma właśnie bank.

Hipoteka to jedno z najczęściej i najchętniej stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu przez banki. Od momentu otrzymania kredytu hipotecznego - do dnia, w którym sąd rozpatrzy wniosek o wpisanie hipoteki może minąć nawet pół roku. Nie oznacza to jednak, iż bank w tym okresie pozostaje bez zabezpieczeń. Na wypadek wspominanego okresu przejściowego banki stosują tzw. ubezpieczenie pomostowe. Banki w przypadku kredytów hipotecznych stosują szereg innych ubezpieczeń m. in.:

  • Ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy,
  • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy,
  • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy,
  • Ubezpieczenie pomostowe,
  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • Ubezpieczenie na życie,
  • Ubezpieczenie nieruchomości.

Cały katalog ubezpieczeń w kredytach hipotecznych dokładniej opisany został http://nieruchome.net/artykuly/ubezpieczenia . Wróćmy jednak do zabezpieczeń kredytowych stosowanych w kredytach hipotecznych.

Kolejnym popularnym zabezpieczeniem, nie tylko w kredytach hipotecznych, ale także w niemalże każdym kredycie gotówkowym jest – weksel In Blanco. Weksel In Blanco to dokument zabezpieczeniowy o charakterze osobistym (osobiste zabezpieczenie oznacza, iż za zobowiązania odpowiadamy całym swoim majątkiem), który znacznie przyspiesza proces egzekucji długu przez bank. Posiadając taki weksel bank praktycznie od ręki uzyska w sądzie nakaz zapłaty kwoty wykazanej na wekslu. W momencie, gdy podpisujemy umowę kredytową podpisujemy również czysty blankiet wekslowy (bez kwoty, terminu płatności czy daty wystawienia) oraz deklarację wekslową. Deklaracja wekslowa zawiera treść porozumienia między bankiem, a kredytobiorcą w zakresie wypełnienia weksla In Blanco w razie, gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt.

Dość często stosowanym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do pobrania wierzytelności z konta bankowego kredytobiorcy. Bank posiadając takowe pełnomocnictwo jest upoważniony do pobierania z konta kredytobiorcy (nawet po jego śmierci) wszelkich zaległych rat wraz z karnymi odsetkami.


Pozostałe artykuły w dziale Kredyty
Schowek (0)
Brak ogłoszeń w schowku