Porady

Dodano: 2012-08-02

Kiedy nie płacimy podatku od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedajesz mieszkanie lub dom przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, powinieneś odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 19 %. Każdy, kto dokonał takiej sprzedaży po dacie 1 stycznia 2009 roku (czyli okresie, w którym mamy do czynienia z nowymi regulacjami prawnymi) musi odprowadzić podatek oraz dokonać do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego po sprzedaży rozliczenia z US. Istnieją jednak pewne wyjątki – jednym z nich jest tzw. ulga mieszkaniowa. Korzystając z niej można nie płacić podatku, nawet wówczas, gdy sprzedajemy dom, mieszkanie lub inny rodzaj nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Warunek jest jeden - należy przeznaczyć środki ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od sprzedaży.

Kiedy mogę skorzystać z ulgi?

Zgodnie z literą prawa, cele mieszkaniowe (Rozdział 3, Artykuł 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm.), czyli sytuacje, w której z ulgi możemy skorzystać występują w przypadkach:

  • nabycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  • nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

  • nabycia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie

  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto wydatki na cele mieszkaniowe według obowiązujących przepisów prawa to również:

  • spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia,

  • spłata pożyczki (kredytu) oraz odsetek od tej pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia,

  • spłata każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Reasumując, jeżeli sprzedaliśmy dom, mieszkanie lub inną nieruchomość przed upływem 5 lat od jego nabycia nie musimy płacić podatku, gdy przychody ze sprzedaży przeznaczymy na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedawanej nieruchomości, na zakup nowego lub zamianę mieszkania. Co ważne, kupowana nieruchomość może być zlokalizowana na terenie Unii Europejskiej lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie może być to lokal związany z celami rekreacyjnymi. Należy również pamiętać, iż jeżeli nie dokonamy w ciągu wspomnianych dwóch lat wydatków na cele mieszkaniowe, po upływie tego okresu zapłacimy zaległy podatek wraz z odsetkami.


Pozostałe artykuły w dziale Porady
Schowek (0)
Brak ogłoszeń w schowku